Rechenzentrum > Bordeaux, Jens

Bordeaux, Jens

Kommunikationsdaten

Jens Bordeaux

Raum 008
Erzstr. 51
D-38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel. +49-5323-72-4860
Fax. +49-5323-72-99-4860

Webtechnologien und Druck-Management

Zertifikate

SMIME-Zertifikat bei der DFN-Zertifikatsstelle

Eigenschaft

Beschreibung

Seriennummer

5224688454568070 (0X128FD393658886)

Fingerprint

SHA1:56:AD:C0:25:CE:A0:42:1F:5C:96:DE:0F:28:FA:2F:CB:47:14:44:69

Gültig bis

13.09.2014 um 09:21

 

Kontakt  Sitemap  Datenschutz  Impressum  Verantwortlich: Jens Bordeaux
© TU Clausthal 2018